NDTshop.dk

Vores danske webshop åbnede i 2008 som nordens første NDT webshop.

NDTshop.se

Svensk-fokuseret NDTshop som blev åbnet i 2022, oprindeligt under navnet OFPshop

NDTvendor.com

Engelsksproget webshop rettet imod vores internationale kunder.

NDT Ståbi

Hvad er NDT?

NDT, som står for Non-Destructive Testing (Ikke-destruktiv prøvning), er fællesbetegnelsen for et væld af forskellige metoder til at foretage prøvning via visuel inspektion, ultralyd, magnet- og penetrant-prøvning, hvirvelstrømsprøvning og meget mere.

NDT

Fremstillingskontrol

Udviklingen af de ikke-destruktive prøvningsmetoder tog sin begyndelse for år tilbage, da der - efterhånden som det blev mere og mere almindeligt at sammenføje materialer ved hjælp af svejsning - opstod et behov for at kunne kontrollere kvaliteten af svejsesømmene.

QA

Tilstandskontrol

Her er det viden om materialenedbrydningsprocesserne, der i et givet miljø og for et givet materiale i en given konstruktion er afgørende for valget af den eller de prøvningsmetoder, der skal anvendes i forbindelse med tilstandsbeskrivelsen.

CM

Ultralydsprøvning

Ultralydsprøvning (Ultrasonic/Ultrasound Testing) efter impuls-ekko metoden kan enklest beskrives som en slags materialeradar. Man sender en ganske kort impuls af meget højfrekvente, mekaniske svingninger ind i materialet. De er af samme natur som lydsvingninger men kan ikke høres, og kaldes derfor ultralydsvingninger.

UT

Hvirvelstrømsprøvning

Hvirvelstrømsprøvning (Eddy-current testing) er en elektromagnetisk undersøgelsesmetode, der kan anvendes på alle elektrisk ledende materialer. Somme tider betegnet som 'Induktiv prøvning'. Udstyret består i princippet af følgende tre bestandele: En generator, en testspole og et registreringsudstyr

EC

Visuel Inspektion

Visuel inspektion er fællesbetegnelsen for inspektionsmetoder som "blot" kræver visuel vurdering. Herunder 'Remote Visual Inspection', som udføres med video- og endo-skoper, samt magnet- og penetrant-prøvning som ligeledes hører under visuel inspektion da resultatet kan ses tydeligt under UV eller almindeligt lys.

RVI

Nyhedsbrev

Vi udsender vores nyhedsbrev én gang om måneden. Tilmeld dig for at få nyheder fra Dansk NDT Teknik A/S.
* = required field